Somut Olmayan Kültürel Miras Paneline Yoğun Katılım

tarafından
247
Somut Olmayan Kültürel Miras Paneline Yoğun Katılım

Fırat Üniversitesi, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda gerçekleşen panele, Elazığ Belediyesi birim müdürleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Fırat Üniversitesi öğrencileriyle davetliler katıldı.

Moderatörlüğünü Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek’in yaptığı “Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu panele, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu –Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekinci konuşmacı olarak katıldı.

Panelde somut olmayan kültürel mirası korumak, somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasa saygı göstermesi, somut olmayan kültürel mirasın önemi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak, uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamaya ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

elazığ bayan