Kredi Kartı Borcu Olanlara Yargıtay’dan Kötü Haber

tarafından
279
Kredi Kartı Borcu Olanlara Yargıtay’dan Kötü Haber

Bankanın gönderdiği kat’i ihtarnamesine rağmen borcunu ödeyemeyen kredi kartı borçlularına Yargıtay’dan kötü haber geldi.

Banka ile müşterisi arasında yapılan kredi kartı üyelik sözleşme kapsamında kredi kartı borununun ödenmemesi üzerine müşterisine hesap kat’i ihtarnamesi gönderdi. İhtarnameden de sonuç alamayan banka çareyi youna gitmekle buldu.

Banka şubesi avukatı aracılığı ile borçlunun taşınır ve taşınmazları ve 3’ncü kişilerdeki hak ve alacakları için ihtiyati haciz talebinde bulundu.  2. Tüketici Mahkemesi,  sözleşmede adres bulunmadığı ve hesap kat’i ihtarnamesinin  borçluya tebliğ edilemediği gerekçesiyle bankanın ihtiyatı haciz talebini reddetti.

Kararı temyiz eden banka şubesine müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.  Bankanın haklı olduğuna hükmeden Yargıtay 19.Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesince oy birliği ile alınan kararda; “Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi nedeniyle hesap kat’ edilmiştir. Hesabın kat’ edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz şartları oluşmuştur. Bu durumda ihtiyâtî haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. Belirtilen gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın istek halinde temyiz eden ihtiyati haciz talep edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi.”

Hesap kat’ı ihtarnemesi; banka nezdindeki hesaplarınızın dondurulduğu ve borçlarınızın 3-7 gün içinde ödemenizi talep eden ve noterlik aracılığı ile banka tarafından keşide edilen belgedir.

elazığ bayan