Kaliteli bir ISO 22000 çalışması nasıl olmalı?

tarafından
288
Kaliteli bir ISO 22000 çalışması nasıl olmalı?

Gıda üretim ve satışı üzerinden bir gelir elde etmek için öncelikle yüksek gıda güvenirliği elde etmeniz gerekir. Bunu sağlamanın benzersiz yolu da tüketicilerin gözünde güvenilir gıda markası olmaktan geçer. Ancak elbette bu düşünüldüğü kadar kolay değildir. Çünkü müşterilerin istediği kalitedeki bir gıda üretici olmak için pek çok kriteri bir arada değerlendirmeli ve kaliteli ISO 22000 ve HACCP stratejileri belirlenmelidir. ISO 22000 ve HACCP nedir, müşterilerin ürünlerinizden beklentileri nelerdir ve istenilen seviyede bir ISO 22000 çalışması nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, tüm detaylar yazımızda yer alıyor.

Türkçe açılımı ile “TS EN ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi” anlamına gelen ve uluslararası standartlar örgütü kelimelerinin kısaltması olan ISO; ülkelerin yasal şartları, dünya sağlık örgütünün beklentileri ve müşterilerin istediği gıda güvenliği yönergelerine göre kullanıcı davranışlarını da temel alarak hem firmanız içinde hem de dışında yapılan gıda güvenliği çalışmalarının tümüdür. Bu çalışmaların temel amacı, acil durum olayları olan riskli gıdaları geri çağırma ve geri çekmek zorunda kalmadan üretici firmanın güvenirliğini sağlamaktır. ISO 22000 nedir sorusuna verilebilecek diğer bir yanıt ise kuruluşun gıda güvenliği yönetim sistemi çalışmalarının, diğer gıda firmalarına oranla ürün özgünlüğünü, güvenilirliğini, kalitesini ve faydalı olma seviyesini artırma çalışmaları denilebilir.

Kaliteli ISO 22000 hazırlık ve uygulama çalışması, öncelikle üretici gıda firmasının doğru şekilde anlaşılması ve bilgi toplanması süreci ile başlar. Tüm sürecin kusursuz şekilde, doğru ve sistematik çerçevede tamamlanması gerekir. ISO 22000 belgesi almadan önce izlenen aşamalar şu şekilde özetlenebilir:

1. Gıda Firmasının Detaylı İncelenmesi

ISO 22000 dokümantasyonu için yapılması gereken ilk çalışma firma süreçlerinin incelenmesidir. Süreçlerin yani proseslerin eksik yanlarının tespit edilmesi, ön gereksinin şartlarının belirlenmesi, gıda tehlikelerinin teyit edilmesi, riskli yanlarının ve fırsatların tespiti ve nasıl bir rotada ilerlediği gibi faktörler, genel gıda politikasının belirlenmesi için önemli avantajlar sunar.

2. Gıda Sektörü ve Rakip Araştırması

Üretici firmanın hitap ettiği sektöre ait diğer gıda rakiplerinin HACCP çalışmalarının tespit edilmesi, güçlü yanlarının ortaya çıkarılması ikincil yapılması gereken SWOT analizi çalışmasıdır. Bu konuda güncel sektör analizinin ayrıntılı şekilde çıkarılması, üretimini yaptığınız gıda ürünlerinin potansiyelini artırma konusunda önemli veriler sağlar. Rakip analizini standardın istediği şekilde dördüncü maddede ki dış hususların SWOT analizi ile değerlendirilmesiyle yaparak sağlam bir çalışmanın temelleri atılmış olacaktır.

3. Güvenli Gıda Üretimi İçin Stratejik Planlama

Kaliteli HACCP dokümantasyon çalışmalarının başladığı bu aşamada artık çalışmanın rotası çizilir. Firmanın dış ve iç hususlarının planlanması, ilgili tarafların (paydaşların) yönetimi, proses girdi ve çıktılarının konularının belirlenmesi ve proses etkileşim şemasının hazırlanması gibi işlemler bu aşamada yapılır. ISO 22000 belgelendirme denetimine kadar yapılacak her bir işlem ayrıntılı şekilde belirlendikten sonra hız kesmeden programlı çalışma için start verilir.

Stratejik planlama ISO 22000 süreçlerinin en önemlileri arasında yer alıp standardın altıncı planlama maddesi altında yer alan risk ve fırsatların izlenmesinin alt notlarında, planlama aşamasında her süreç için risklerin ve alınacak aksiyonların belirlenmesi istenmektedir.

4. Uygulama Yapmak İçin İşletme Maddesi

Firmanıza ait gıda üretim ve alt prosesleri bu aşamada başlatılmıştır ve program dahilinde devam ettirilir. ISO 22000 standardının geldiği konum ve üretimde yavaş yavaş iyileşmeler görülmeye başlanmalıdır. Müşteri sayısı giderek artan, etkileşim ve dönüşüm almaya başlayan ürünlerin satış hacmi bulunduğu sırayı giderek yükseltmeye başlar. Ancak tüm çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürülmeli, planlamada aksaklıklara mahal vermeden her zaman daha ilerisi, sürekli iyileştirme sağlanabilmelidir.

Uygulama maddesinin altında tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi, üretim süreçlerinin ve gıda kontrol noktalarının belirlenmesi uygulanmaktadır. HACCP için çoğu uygulama ve kritik kontrol noktalarının analizi ve HACCP planlarının hazırlanması bu maddenin istekleri arasındadır. Tedarikçilerin kontrol ve denetim sistemleri bu aşamada planlanmış olmalıdır.

5. Analiz Ölçme ve Değerlendirme

Bu aşamaya kadar yapılan tüm işlemlerin sonuçlarının alındığı bölümdür. Kaliteli ISO 22000 doküman ve kayıt tutma adımları atıldıktan sonra, firmanın sahip olduğu gıda yönetim sistemi performansı burada ölçülür ve gerekli raporlar oluşturulur. Elde edilen çıktılarda firmanın GGYS sisteminde hangi eksiklerin olduğu, ihtiyaç duyulan iç denetimler, belirli bir periyotta kaç kez iç tetkik ve kontroller yaptığı, kaç adet düzeltici faaliyet başlatıldığı, davranış tarzı gibi detaylar gıda mühendisi ve iç tetkik ekip lideri, gıda güvenliği ekibi tarafından oluşturulur ve incelenir. Değerlendirme sürecinde o ana kadar yapılan her bir işlemin sonucu incelenir. Çizilen rotanın gidişatı belirlenir ve olası olumsuz bir durum öngörülüyorsa, böyle bir sorunun önüne kolayca geçilmesi için bu aşamada önlem alınabilir.

Bu madde gereğince neyin ölçüleceği, nasıl analiz edileceği, hangi metotların tercih edileceği ve sonuçların nasıl ele alınacağı ISO 22000 analiz ölçme ve değerlendirme prosedüründe yazılı olarak bulunmalıdır. Gıda israfını önlemek için bu çalışmaların faydası sayısızdır. İzleme ölçme ve analiz böylesine israfın önüne geçerek gereksiz harcamalar ile maliyetleri önleyicidir.

Kaliteli ISO 22000 Çalışmasının Olmazsa Olmazları

ISO 22000 hazırlanma sırasında gıda güvenliğini doğrudan etkileyen pek çok durum yakından takip edilir ve her biri için tek tek önlem alınır. HACCP formlarının nasıl kullanıldığı, firmanın acil durumlara yanı verme hızı, iç ve dış iletişim metotları, dışarıdan alınan hizmet sayısı, yasal gıda şartları ile uyum, faaliyet raporları, HACCP sertifikası gibi daha pek çok faktör ISO 22000 çalışması içerisinde yer almalıdır.

Kaliteli ISO 22000 süreci hem üretim alanları içinde hem de dışında devam eder. Proses kontrolü denilen site için çalışmalar, ürünlerin güvenliğinin tüketici memnuniyetini artırmaya ve müşteri geri bildirimlerine odaklanır. Teknik bilgilerin gerektiği bu aşamada gıda mühendisi tarafından olası hatalar, depo ve soğuk gıda zinciri kontrolleri, belki DİF kayıtları, gıda tehlikelerinin analiz edilmesi, olası potansiyel tehlikelerin tespiti gibi pek çok öge tek başına ve en ince ayrıntısına kadar planlanır.

Tedarikçi seçme ve değerlendirme denilen firma dışı proseslerde ISO 22000 denetçi uygulamaları ise üretici firmanın, tedarikçi üretim ve depolama alanları gibi dış kanallarda daha fazla kişiye kontrole ulaşmasını sağlamaktır. Farklı tedarikçiler tarafından üretilen gıda ambalajı, girdileri (ham madde, kuru gıdalar gibi) izleme konusunda firma gereken bilgileri aracılar ile paylaşmalıdır.

İnsan kaynakları liderliğinde çalışan personel ile paylaşım yaparak farkındalığı artırmaktan tutunda, gıda danışmanlığı almaya kadar her bir profesyonel işlem dış proseslere girer. Profesyonel ISO 22000 eğitimleri gerekiyorsa eğitim ve danışmanlık firmalarından yardım alınabilir.

Kurumsal gıda firmaları için ISO 22000 yararları için yapısal sistem çalışmaları, sonuçları uzun vadede alınan ve süreklilik isteyen özel bir çalışmadır. Hizmet sektörünüzün dinamikleri ve hitap ettiğiniz hedef kitlenin durumu ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi çalışmalarını etkileyen birincil faktörler olduğundan, bunların mutlaka kaliteli ISO 22000 danışmanlık hizmeti sunan bir firma tarafından analiz edilmesi gerekir. Böylece firmanızın HACCP çalışmaları için gerçekçi sonuçlara sahip olabilirsiniz.

manisa escort bayan Çorum escort
elazığ bayan