ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Önemi

tarafından
98
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Önemi

Konu ISO 22000 olduğunda istenen öncelik sağlıklı gıdaya erişim ve sunum olduğundan hassasiyet her zaman diğer sertifikalara göre ön planda yer almaktadır. Bugün artan gıda talep ve tüketimlerinin beraberinde getirdiği yegane sorunlar kümesi tam olarak gıda güvenliği yönetim sistemini popüler yapmış ve neredeyse her gıda firması için zorunlu kılmıştır.

O nedenledir ki gıda zincirinde yer alıp bu belgeye sahip olmayan firma yoktur denilebilir. Kısaca konunun önemine değindikten sonra asıl konumuza dönebiliriz.

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine yönelik, ISO 9001 yaklaşımını ve her düzeyde gıda güvenliğinin güvencesi için HACCP’i birleştiren uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, kuruluşun gıdanın güvenli olduğundan emin olmak için güvenlik tehlikelerini kontrol etme yeteneğini nasıl gösterebileceğinin haritasını çıkarır.

Gıda güvenliği küresel bir endişedir. Yaralanma veya hastalığın gıda tüketiminden kaynaklanmayacağının pratik kesinliği olarak tanımlanabilir. Dünya çapında çok çeşitli ISO 22000 kategorilerini sertifikalandırıyoruz.

ISO 22000, gıda tedarik zincirindeki herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir. Standart, CA Komisyonu tarafından geliştirilen bir Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) sisteminin ilkelerini bütünleştirir. Denetlenebilir gereklilikler sayesinde, HACCP planını diğer gıda güvenliği sistem gereksinimlerinin yanı sıra ön koşul programları ile birleştirir.

ISOgıda standartları, çok çeşitli gıda kategorilerinde bu standartta küresel olarak akredite sertifika sağlar. Bunlara gıda üretimi, yem üretimi, depolama ve dağıtım veya ambalaj ve ambalaj malzemesi üretimi dahildir.

ISO 22000 Nedir?

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri için ISO 22000, kuruluşların gıda güvenliğine risk temelli bir yaklaşım benimsemesini gerektirir. Artık tüm ISO yönetim sistemi standartlarının izlediği aynı Üst Düzey Yapıya dayanan ISO 22000, kalite yönetim sistemleri için ISO 9001 ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ilkelerini uluslararası kabul görmüş, endüstri tabanlı ön koşul programlarıyla birleştirir.

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemibu yazıdaanlatıldığı gibi yönelik potansiyel tehlikeleri belirleyerek, değerlendirerek ve kontrol ederek bir gıda güvenliği yönetim sistemini ele almak ve ardından uygulamak için gıda ve içecek endüstrisi zincirindeki kuruluşlar için gıda güvenliği gereksinimlerini tanımlar.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereksinimleri

Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSMS), kuruluşların şunları yapmasını gerektirir:

 1. Gıda güvenliği ile ilgili dış ve iç sorunları ve ilgili tarafları anlamak
 2. Gıda Güvenliği Politikası geliştirin – genellikle gıda güvenliğine bağlılığı bildiren bir sayfalık belge
 3. Gıda güvenliği ekibinin atanması
 4. Tehlike Kontrol Planı geliştirin
 5. ISO 22000’in maddelerini kısaca ele alan bir FSMS veya Yönetim Kılavuzu geliştirmek
 6. İlgili ön koşul programını (PRP) ele almak için gıda güvenliği uygulamalarını uygulamak
 7. Özellikle kritik kontrol noktalarının (CCP’ler) her biri ve operasyonel ön koşul programları (OPRP’ler) için prosedürler geliştirmek
 8. CCP’lerin ve OPRP’lerin izlenmesi için kayıt tutma uygulamak
 9. Gıda güvenliği amaç ve hedeflerini geliştirmek ve izlemek
 10. Gıda güvenliği risklerini ve fırsatlarını izleyin ve bir Gıda Savunma Planı ve Gıda Dolandırıcılığı Güvenlik Açığı Planı ihtiyacını göz önünde bulundurun
 11. Gıda güvenliği performansını izlemek
 12. Gıda güvenliği acil durumlarına müdahale planlayın
 13. Personelin yetkin olduğundan ve gıda güvenliği sorumluluklarını anladığından emin olun
 14. Gıda güvenliği uygunsuzluklarını kontrol edin ve önemli veya tekrarlayan uygunsuzluklar için düzeltici önlem alın
 15. Gıda güvenliği konularının iç ve dış iletişimini sağlamak
 16. Dış tedarikçilerin değerlendirilmesini ve izlenmesini uygulamak
 17. Tehlike Kontrol Planı ve PRP’lerin doğrulanmasını uygulamak
 18. Gıda güvenliği yönetim sisteminin iç denetimlerini yapmak
 19. Üst yönetimin gıda güvenliği yönetim sistemini stratejik olarak gözden geçirmesini sağlayın.

Belge Gereksinimleri

 1. Gıda Güvenliği Politikası
 2. Tehlike Kontrol Planı
 3. FSMS veya Yönetim Kılavuzu
 4. Gıda Prosedürleri
 5. Gıda Güvenliği Geliştirme Planı (gıda güvenliği amaç ve hedeflerinin izlenmesi)
 6. Acil Durum Planları
 7. OPRP ve CCP izleme kayıtları
 8. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler için kayıtlar.
 9. Diğerleri için https://certifications.controlunion.com/tr/certification-programs/certification-programs/iso-22000-gida-guvenligi-yonetim-sistemi ziyaret ediniz.

Gıda güvenliği yönetim sisteminin temelleri ve ilkeleri

Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO tarafından 2005 yılında yayınlanan ISO 22000 uluslararası spesifikasyonlar seti, 2018 yılında revize edilen ISO 22000 standartı tavsiyelerinin uygulanması sayesinde bir dizi gelişme ve deneyim birikiminin sonucudur.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası olarak, yani “risk analizi ve kritik kontrol noktaları” olarak, kısaca HACCP, bu spesifikasyonun ISO organizasyonu tarafından yayınlanmasından yıllar önce kullanılmış ve bu teknik grupla ilgilidir. Şartnameler, Komite ISO Uluslararası Organizasyon çalışma grubu bunun 17.

Aşağıdaki temel unsurlardan / gereksinimlerden oluşan uluslararası ISO 22000 standardı:

Kapsam

Kapsam, müşterinin gerekliliklerini ve gıda güvenliğine ilişkin yasal gereklilikleri karşılayabilecek operasyonların varlığını doğrulamak için uygulanacak kontrol prosedürlerine odaklanmakta ve bu standardı, bu standardın bir veya daha fazla adımında doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşlara uygulamaktadır. Besin zinciri ve büyüklüğü veya karmaşıklığı ne olursa olsun uygulanmalıdır.

Standart Referanslar

Referanslar bu standart spesifikasyonda kullanılan terminolojiyle ilgili terimleri ve tanımları belirlemek için kullanılabilecek referansları gösterir.

Terimler ve tanımlar

Bu unsur, ISO 9000 standart spesifikasyonunda (yaklaşık 82 tanım) yer alan bu tanımlara ve kelimelere ilişkin terimlerin ve tanımların kullanımında tutarlılığın gerekliliklerinden biri olduğunu gösterir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu unsur, gıda güvenliği için entegre bir sistemin kurulmasının gerekliliklerini gösterir ve gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir şekilde oluşturulmasını ve uygulanmasını ve güncellenmesini teyit etmek için gereken gerekli belgeler ve kayıtlara odaklanır.

Yönetimin Sorumluluğu

Bu unsur, üst yönetimin sorumluluğu ve gıda güvenliği için bir ekip oluşturulması ve sistemden sorumlu yönetim temsilcisinin yanı sıra açık plan ve sorumluluklarla politika ve hedeflerin geliştirilmesine de dahil olmak üzere bir dizi gerekliliği belirtir. Acil durumlarda, daha sonra, özellikle müşterilerle olmak üzere, organizasyon içinde ve dışında etkili iletişim mekanizmalarını ortaya koymak ve son olarak bu unsur, üst yönetimin, sistemin durumunu kontrol etmek için periyodik olarak takip etmesi ve yapılması gereken düzeltici ve önleyici eylemleri belirlemesi ihtiyacını tanımlar. Alınan ve olası sürekli iyileştirme yöntemleri de kapsamaktadır.

Kaynak yönetimi

Bu unsur, sistem için gerekli ve yeterli, kapsamlı kaynakları, bütçeleri ve altyapıyı ve nitelikli bireyleri sağlamak için kuruluşta yönetim sorumluluğu talebini, kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak işçileri yetiştirme ihtiyacı ve tüm çalışanların kayıt altına alınması ihtiyacını kapsar. Eğitim çalışmaları ve gelişimi, sonuçları ve etkinliği.

Güvenli ürünlerin planlanması ve uygulanması

Bu unsur, kuruluş ve operasyonları için geçerli yasal gerekliliklere ek olarak İyi İmalat Uygulamaları GMP ve HACCP gerekliliklerinin tüm gerekliliklerini birleştirir. Öğe, üretim için sağlam bir temel için genel gereksinimleri oluşturan temel gereksinimler (örneğin: eğitim – sterilizasyon – bakım – ardışık – tedarikçileri gözden geçirme – eşleşmeyen ürünleri ayarlama – çağrı prosedürleri vb.) için özel bir program içerir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin tanınması, doğrulanması ve optimizasyonu

Bu unsur, Kuruluşun programlarında ve sistem planlamasında kullanılan tüm varsayımların bilimsel olarak geçerli olduğunu onaylaması gerektiği de dahil olmak üzere bir grup gereksinimi kapsar. Kuruluş doğrulamayı gözden geçirirken sürekli iyileştirme süreçlerinin bir parçası olarak kontrol yapma ihtiyacı ile sistemin tasarlandığı gibi çalıştığından veya değişikliklerin girilmesi gerektiğinden emin olun.

Temel özellikler ve diğer destekleyici özellikler

ISO 22000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemleri — Gıda zincirindeki herhangi bir kuruluş için gereklilikler.

1ISO/TS 22002-1:2009 Gıda güvenliğine ilişkin ön koşul programları — Bölüm 1: Gıda üretimi.

2ISO/TS 22003:2007 Gıda güvenliği yönetim sistemleri – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin denetimini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için gereklilikler.

3ISO/TS 22004:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemleri – ISO 22000:2005’in uygulanmasına ilişkin kılavuz

4ISO 22005:2007 Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik — Sistem tasarımı ve uygulaması için genel ilkeler ve temel gereksinimler.

Uygulama ve değerlendirme aşamaları gıda güvenliği yönetim sistemleri

Genel olarak, gıda güvenliğini yönetmek için sistemi uygulamak isteyen kuruluş aşağıdaki adımları izleyerek:

Bu tek standart, ISO 9001 ve ISO 14001’in herhangi bir veya tüm spesifikasyonları ile uygunluk için bir sertifika alma veya Organizasyonun kendi beyanını alma süreci için uygun olan organizasyon veya örtüşme ve entegrasyon için geçerlidir.

Kuruluşun üst yönetimi, gıda güvenliği yönetim sistemi için yönetim ve ekip çalışması temsilcisi atamak ve bir uygulama planı geliştirmek.

Devlette kuruluş ve ürünleri, faaliyetleri ve operasyonları için geçerli olan gıda güvenliği yasaları hakkında bir araştırma yapar.

Temel genel gereksinimleri Ön Koşul Programı ORP’yi geliştirin (örneğin: eğitim – sterilizasyon – bakım – ardışık – tedarikçileri gözden geçirin – eşleşmeyen ürünleri ayarlayın – prosedürleri çağırın… vb.) ve bunu başarmak ve tesise yerleştirmek için ne gerekiyorsa yapın.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) tarafından gıda üretimi sırasında bir risk analizi ve kritik noktaların belirlenmesi ve organizasyona nasıl uyarlanacağının üstlenilmesi gerekir. Hijyen kurallarıyla dezenfektasyon sağlanması uygulamalarıyla ilgili çalışmalar https://www.haberler23.com/hijyen-dezenfektasyon-sanitasyon-nedir-nasil-saglanir-6091.html sayfasında açıklanmıştır.

Kuruluşun üst yönetimi, ekiple birlikte 4. adımda belirtilen programı ve 5. adımda tanımlanan süreçleri kapsayacak şekilde atılacak adımlar ve eylemler için bir yönetici planı geliştirmek üzere bir yönetici planı geliştirir. Bunu yapmak için gerekli kaynakları sağlayarak.

Kuruluş, hedef tesisin istenen değişikliğe hazırlanması için gıda güvenliği yönetim sisteminin gereklilikleri konusunda tesisteki tüm çalışanlar için bir bilinçlendirme eğitim programını paralel olarak benimsemeli ve uygulamalıdır.

Adım 2’de geliştirilen yürütme planının uygulanması, uygulama için gerekli kaynakları sağlamak için yetkililer, uzmanlar ve kuruluşun üst yönetimi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yeni sistemin uygulanmasından ve gıda güvenliği yönetim sistemine varsayılan uygunluğun makul bir süre için yeni sistemin kararlılığının doğrulanmasından sonra, kuruluşun üst yönetimi, kuruluş içinden veya dışından uygun uzmanlığa sahip uzmanları görevlendirir. Kuruluşta yeni sistemin uygulanması hakkında kapsamlı bir denetim yapmak ve bu denetimi genellikle önceden belirlenmiş bir plana uygun olarak sistematik olarak yapmak.

Denetim sonuçları genellikle hedeflenen gıda güvenliği yönetim sisteminin gereksinimleriyle “eşleşmez” ve “eşleşme olmayanları” kapatmak için uygun düzeltici önlemi alması için kuruluşun üst yönetimi tarafından desteklenir.

Kuruluş, kuruluşun tatmin edici bir performans düzeyini sürdürmek için ve gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerine uygun olarak, Madde 9 ve 10’da yer alan süreçleri düzenli olarak yürütecektir.

Üst yönetim, kuruluşun ISO 2200 standardında yer alan yönetim sistemi ve gereksinimleriyle örtüştüğünü garanti ettiği ölçüde üst yönetimin, uygulama sorunlarını çözerek, organizasyonun ve belirlenen sistemin yürütülmesinin gözden geçirilmesi ve periyodik olarak planlanmış gözden geçirilmesi gerekir.

Kuruluş, denetimin zamanlamasını düzenlemek için kuruluşun yönetim temsilcisi ile koordinasyon içinde olan tanınmış sertifikaların bir İhraççısını seçmiş ve bu kuruluşla sözleşme yapmıştır,

Sertifikayı veren kuruluş, kuruluşu denetler ve denetimin olumlu olması durumunda, kuruluşun uluslararası standart gerekliliklerine uygunluğunun sürekliliğini sağlamak için bağışçı tarafından periyodik denetimlere tabi tutularak kuruluşa ISO 22000 belgesi verilir. Bu aynı zamanda gıda ürünlerinin helal gıda kapsamına girmesi için yol göstericidir.

ISO 22000 Uygulanması

 1. Üst yönetim, gıda güvenliğine bağlılık gösterir.
 2. Üst yönetim bir gıda güvenliği politikası yayınlar.
 3. Üst yönetim, gıda güvenliği hedeflerini belirler.
 4. Üst yönetim, GGYS’nin kapsamını ve sınırlarını tanımlar.
 5. Üst yönetim, GGYS’nin kurulmasını planlar.
 6. Üst yönetim, GGYS’nin kurulması için yeterli desteği sağlar.
 7. Üst yönetim, yeterli altyapı ve çalışma ortamının olmasını sağlar.
 8. Üst yönetim, bir gıda güvenliği ekip lideri atadı.
 9. Üst yönetim gıda güvenliği ekibini atar.
 10. FSMS sorumlulukları ve yetkileri belgelenir ve iletilir.
 11. Gıda güvenliği iletişim sistemleri devreye alındı.
 12. Üst yönetim, GGYS’yi oluşturmak, belgelemek, uygulamak, sürdürmek ve güncellemek için gereken kaynakları sağlar.

ISO 22000 sertifikaları almanın faydaları

 1. Müşteri memnuniyeti ve tüketici güvenliği.
 2. Toplumla olan ilişkisini geliştirmek ve sosyal sorumluluğun unsurlarından birini yerine getirmek.
 3. Yatırımcıyı memnun edin.
 4. Tesisin imajını ve pazara katılım oranını iyileştirin.
 5. Sistem yetkilendirme gereksinimlerini karşılayın.
 6. Maliyetin daha iyi kontrolü.
 7. Gıda güvenliğinin olmamasından kaynaklanan kaza riskini azaltın.
 8. İlgi gösterin.
 9. Hammadde ve enerji girdilerinin sağlanması.
 10. İzinlerin alınmasını kolaylaştırın.
 11. Hükümetle ilişkileri geliştirin.