İcra dosyası zamanaşımı süresi nedir? İcra ne zaman Kalkar?

tarafından
1021
İcra dosyası zamanaşımı süresi nedir? İcra ne zaman Kalkar?

İcra süresi zamanaşımı, icra zamanaşım süresi ne kadar, zamanaşımı olduğunda ne yapmak gerek, icra takibi nasıl açılır? Tüm soruların cevabı işte…

İcra takibi, alacaklı kişilerin borçlarını ödemeyenler için icra dairesine başvurmaları ile açılır. Böylece kişinin alacaklarını tahsil etmesi sağlanır.

İcra takibi Nasıl Açılır ?

İcra takibinin açılması için gerekli dilekçeler yazılarak icra dosyası hazırlanır.  Borç herhangi bir ilam veya belgeye dayalı ise bu belgelerde dosya içine eklenir. Dosyanın açılması için gerekli icra dairesine götürülür. İcra memuru tarafından gerekli kayıtlar yapılır ve harçlar tahsil edilir. Daha önceleri harç giderleri mahkeme veznesine yatırılmakta iken günümüzde para cihazıyla tahsil edilmektedir. Alacak kalemi girilip dosyaya esas numarası verilir.

Daha sonra borçluya borç durumuna göre ödeme emri yada icra emri gönderilir. Para alacağı bir senede ya da çeke dayalı ise icra memuru belgenin arkasına kaşe ve mühür vurur. Bu belge icra dairesinin kasasında muhafaza altına alınır . Borçluya tebligat durumuna göre normal tebligat ya da elektronik tebligat ile ödeme emri gönderilir. Borçlu süresi içinde itiraz etmez ise borcu kabul etmiş sayılır. Belirlenen sürede ödeme yapılmamış ise borçlunun talebi ile haciz kararı uygulanabilir.

İcralarda zaman aşımı süresi ne demektir? Süre ne kadardır?

İcra takibi bir alacağın devlet aracılığı ile alınmasıdır. Zamanında tahsilatları yapılan icra dosyası borçlu tüm ödemeleri yaptığı anda infaz kararı ile işlemden kaldırılır. Bir de ödenmeyen borçlar için bazı durumlar söz konusudur. Dosyanın takipsizlik nedeniyle düşmesi ve zaman aşımı bunlardan ikisidir. İcra dosyaları da zaman aşımına uğrayabilir. Dosya icraya verildiği andan itibaren 1 yıl içerisinde hiç bir işlem görmezse işlemden kaldırılır.

Buna icra takibinin düşmesi denir. Dosyanın tekrar canlandırılması için yenileme talebi ile başvurulması gerekmektedir. Talep edilir ve gerekli harçlar ödendiğinde dosya yenilemesi yapılır. Düşen icradaki hacizlerde borçlunun talebi ile ortadan kalkar.  Bir de dosyanın zaman aşımına uğraması vardır.

Dosyanın düşmesi ile karıştırılmamalıdır. Borçlar Kanunu‘na göre icralarda zaman aşımı süresi açıldığı tarihten itibaren 10 yıldır. Alacaklı avukatlarının her yıl yenileme yapması durumunda bu süre 20 yıla çıkmaktadır. Yenilenmeyen dosyalar 10 yıllık süre bitiminde zaman aşımına uğrar. Borçlunun borcu ortadan kalkar ve alacaklı borç ile ilgili ödeme talep edemez.