• İmsak 00:00
 • Güneş 00:00
 • Öğle 00:00
 • İkindi 00:00
 • Akşam 00:00
 • Yatsı 00:00
 • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2024 - elazığ

Elazığ’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri!

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri!
Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri!
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

Elazığ’da Hangi Meslekte Ne kadar Sözleşmeli Personel Alınacak ?

 • ELAZIĞ GAZİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE Kontenjan (2) destek personeli (yaşlı bakıcı) (kadın)
 • ELAZIĞ GAZİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (2) destek personeli (yaşlı bakıcı)  (kadın)
 • ELAZIĞ HAZAR BABA BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (13) destek personeli (engelli bakıcı)  (erkek)
 • ELAZIĞ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (7) destek personeli (engelli bakıcı)  (kadın)
 • ELAZIĞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (10) destek personeli (çocuk bakıcı)  (erkek)
 • ELAZIĞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ Kontenjan (2) destek personeli (çocuk bakıcı)  (erkek)
 • ELAZIĞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (2) Koruma ve Güvelik Görevlisi  (erkek)
 • ELAZIĞ HAZAR BABA BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1) Koruma ve Güvelik Görevlisi  (erkek)
 • ELAZIĞ KADIN KONUKEVİ Kontenjan (1) Koruma ve Güvelik Görevlisi (kadın)
 • ELAZIĞ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kontenjan (1) Koruma ve Güvelik Görevlisi (kadın)
 • ELAZIĞ ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ Kontenjan (1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi
 • ELAZIĞ GAZİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi
 • ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Büro Personeli
 • ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1) Büro Personeli
 • ELAZIĞ GAZİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1) Diğer Sağlık Personeli
 • ELAZIĞ GAZİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ Kontenjan (1) Diğer Sağlık Personeli
 • ELAZIĞ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ Kontenjan (1) Öğretmen
 • ELAZIĞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Çocuk Gelişimcisi
 • ELAZIĞ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ Kontenjan (1) Psikolog (erkek)
 • ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Psikolog
 • ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Sosyal Çalışmacı
 • ELAZIĞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (2) Aile ve sosyal destek personeli (PDR)
 • ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Aile ve sosyal destek personeli (PDR)
 • ELAZIĞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (3) Aile ve sosyal destek personeli Psikoloji
 • ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (2)Aile ve sosyal destek personeli Psikoloji
 • ELAZIĞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Aile ve sosyal destek personeli Çocuk Gelişimi
 • ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ Kontenjan (1) Aile ve sosyal destek personeli Aile ve Tüketici Bilimleri

Başvuracaklarda Aranan Genel Şartları:

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Nasıl Başvuru Yapılacak?

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

Başvuru için Gerekli Evraklar:

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup,  fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)
b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.
d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B Sözleşmeli Personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.
f) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlüarkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlüarkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
g) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

Atama ve Diğer Detaylar:

A-Yerleştirme:

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

IV- DİĞER HUSUSLAR:

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Adayların, başvuru öncesinde e_devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.
c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüm Detaylar kariyerkapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
Elazığ’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Haberler 23 | Son Dakika Elazığ Haberleri - Elazığ Haber Sitesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!