Eğitim Fakültelerinde Kontenjanlar Düşecek

tarafından
317
Eğitim Fakültelerinde Kontenjanlar Düşecek

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde ihtiyaç durumuna göre kadrolar tekrar belirlenerek yapılacak olan çalışma ile kontenjanlar kademeli olarak düşürülecek.

‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’; halen eğitim veren eğitim programlarının kontenjan planlanması ve ihtiyaç analizi yapmak için 2019’un ikinci toplantısını yaptı

Toplantıda eğitim istihdam ve veri tabanı hakkında TÜİK Başkan Yardımcısı Yinal Yağan tarafından bilgi verildi. Gelecek yıllara ait bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt, MEB’in öğretmen ihtiyacını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak öğretmenlik lisans programlarının kontenjan planlamasının yapılması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda MEB’in öğretmen ihtiyaç projeksiyonu dikkate alınarak bazı lisans programlarında kademeli olarak kontenjanlar düşürülecek. Toplantıda kontenjanların kademeli olarak düşürülmesi kararlaştırılırken rakamsal olarak ifade edilmedi.

Üniversitelerdeki kontenjanların durumu MEB ve YÖK’ün yapacağı ortak çalışma sonucunda belirlenecek. İhtiyaç ve kontenjan durumuna göre mevcut programların sayıları ile gelecek yıllara ilişkin ihtiyaçlar hakkında hazırlanacak rapora göre eğitim fakültelerin kontenjanları kademeli olarak azaltılacak.

Bakanlık azaltılan kontenjanlar nedeniyle atanamayan öğretmen sorununun önüne geçmeyi hedefliyor.

elazığ bayan