Doğalgaz ve elektrik fiyatları neden artıyor?

tarafından
816
Doğalgaz ve elektrik fiyatları neden artıyor?

Enerji fiyatlarındaki artış son zamanlarda en çok tartışılan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Enerji politikaları üzerine akademik çalışmalar yürüten Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Akyüz,enerji fiyatlarında artışı değerlendirdi.“Japonya’da Nükleer Enerji ve İnsan Hakları (Nuclear bahis Power and Human Rights” kitabının yazarı olan Dr. Emrah Akyüz,enerji fiyatlarındaki artışın enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile önlenebileceğine vurgu yaptı.

“Enerji Kaynaklarının Fiyatındaki Artış Hakkında Bilgi Kirliliği Var

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla doğal gaz fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladı. Aynı zamanda yoğun bir şekilde motorlu taşıtlarda kullanılan petrol ürünlerinin fiyatlarında da artış söz konusudur.Özellikle sosyal medyada hem doğal gaza hem de petrol ürünlerine peşi peşine gelen zamların nedenleri konusunda bilgi kirliliği ya da eksikliğini mevcut. Enerji kaynaklarının fiyatlarında yaşanan artışı anlayabilmek için Türkiye’nin enerji görünümünü ve dünyadaki enerji piyasasındaki gelişmeleri analiz etmek gerekmektedir.

“Döviz Kurundaki Artış Enerji Fiyatlarının Artışını Tetikliyor

Enerji kaynaklarının fiyatlarındaki artışın birinci temel sebebini, döviz kurundaki artış oluşturmaktadır. Türkiye, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını ithalat yolu ile karşılamaktadır.Ülkemizde kullanılan enerjinin yaklaşık olarak %70’i Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden karşılanmaktadır. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse tükettiğimiz enerjinin sadece %30’u yerli kaynaklar ile karşılanmaktadır.Türkiye’nin yaptığı enerji ithalatı dolar ve avro gibi yabancı para birimleri ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, döviz kurunun artması demek ithal ettiğimiz enerjinin fiyatının da artması anlamına gelmektedir. Nitekim son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş,ithal ettiğimiz enerjinin fiyatlarının da artması sonucunu doğurmaktadır.

“Dünyada Yaşanan Enerji Krizi Enerji Fiyatlarının Artışını Tetikliyor

Enerji fiyatlarındaki artışın nedeni sadece döviz kurlarında yaşanan artış ile açıklanamaz. Dünya geneline baktığımızda bir enerji krizinin yaşandığı söylemek mümkündür. Avrupa Birliği, Çin, ABD ve Hindistan gibi bölgelerde de doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların fiyatlarında son zamanlarda yüksek seviyede artışlar yaşanmaktadır.Örneğin brent petrolün varil fiyatı 3 Ocak 2021 tarihinde 55 dolar civarındayken,şu an 83 dolar civarındadır. Küresel ölçekte enerji kaynaklarında yaşanan bu artış,enerji fiyatlarının Türkiye’de de artmasına neden olmaktadır. Çünkü Türkiye’de kullanılan enerji kaynaklarının fiyatı, tüm dünyada olduğu gibi küresel piyasa sistemine göre belirlenmektedir.

“Enerji Fiyatlarındaki Artış Tüm Dünyada Devam Edecek

Ekonomide fiyatlar arz ve talep ilişkisine göre belirlenir.Arz azalırken talep artması durumunda ilgili ürünün fiyatı da artış göstermektedir. Petrol ve doğal gaz doğada sınırlı miktarda bulunan enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynaklarının miktarı kullanıldıkça azalmaktadır. Fakat dünya nüfusu ve bu nüfusun tükettiği enerji miktarı ise sürekli olarak artmaktadır.Talebin sürekli artması ve arzın, yani enerji kaynaklarının miktarının artmasının bir sonucu olarak, enerji fiyatları artış göstermektedir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tüm dünyada fosil yakıtların, yani petrol ve doğal gazın fiyatlarındaki artış devam edecektir.

“Türkiye Enerji İhraç Eden Ülke Olabilir

Türkiye’nin artan enerji fiyatları ile mücadele edebilmesi için yerli kaynaklarının kullanımını arttırması gerekmektedir.Türkiye, dört mevsimi yaşayan zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu zenginliğin ivedi bir şekilde kullanılması elzemdir. Türkiye dört mevsim avantajısayesinde yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahiptir.Türkiye’nin güneş,rüzgâr ve dalga enerjisi açısından sahip olduğu olanaklar ile orta vadede enerjide kendi kendine yeten bir ülke durumuna gelmesi olasıdır. Hâtta sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının daha rasyonel bir şekilde kullanılması durumunda, Türkiye, enerji ithalat eden bir konumundan enerji ihraç eden bir konuma doğru gelişim gösterebilir. Türkiye’de enerji kaynaklarının fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi ve ucuzlayabilmesi, ancak ve ancak yerli kaynaklarının kullanılmasıyla mümkündür.

elazığ bayan